Polowanie zbiorowe

Nadleśnictwo Brynek informuje, że w dniu 23.10.2020 r. na terenie zarządzanego OHZ LP „Tworóg” przeprowadzone zostanie polowanie zbiorowe.
Polowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 17:00. Do polowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu LP, tj.:
– nr 89 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Kalety, Tarnowskie Góry, Tworóg),
– nr 90 (teren obejmujący Gminy: Koszęcin, Lubliniec, Krupski Młyn, Tworóg).

Zasięg obwodów łowieckich w granicach w których prowadzone będą polowania zbiorowe zaznaczony został na załączonej do pisma mapie. Jednocześnie Nadleśnictwo Brynek informuje, że istnieje dodatkowa możliwość zapoznania się, co do miejsc wykonywania planowanych polowań, poprzez skorzystanie na portalu internetowym Bank Danych o Lasach (https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy) z darmowych map przeglądowych gospodarki łowieckiej zawierające w swojej treści m.in. przedmiotowe granice obwodów łowieckich, kompleksy leśne w zarządzie LP, nazwy miejscowości oraz szereg innych danych.

Data opublikowania: 17:51, 22 października 2020

Kategorie: Aktualności