Pomoc dla rolników

Szkody w gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem w 2013 r. powodzi,
huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Uprzejmie informuję, że ukazało się
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (rozporządzenie Dz. U. zdnia 30.08.2013 r.
poz. 998 wchodzi w życie z dniem 30.09.2013 r.).

Powyższe rozporządzenie umożliwia
poszkodowanym rolnikom składanie wniosków do Powiatowych Biur ARiMR
wsprawie ww. pomocy w terminie od 2 do 30 września 2013r.

Jednocześnie informuję, że zasady udzielania ww.
pomocy zostały uregulowane wprzedmiotowym rozporządzeniu oraz
przedstawione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w zakładce:

Pomoc
krajowa/Pomoc z budżetu krajowego dla rolników poszkodowanych w 2013 r. przez
klęski żywiołowe: powódż, huragan, grad lub deszcz nawalny.

Data opublikowania: 09:36, 11 września 2013

Kategorie: Aktualności