Postanowienie

w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zamianie sposobu użytkowania budynków na terenie byłej wytwórni pasz przy ul. Młyńskiej1 w Tworogu na działkach o nr 690/87, 692/87, 685/85, 686/85, 687/86, 688/86 na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjno- usługowo- handlowego P.P,H.U. „METANA” S.C.

Data opublikowania: 19:29, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia