Poznaj Polskę

Gmina Tworóg, w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, otrzymała wsparcie finansowe w ogólnej kwocie 14.532,00 zł, które trafi do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w ZSP w Boruszowicach.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów
prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w
realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i
młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska
przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej
nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji
celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych
związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w
odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

O szczegółach programu można przeczytać na
stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Data opublikowania: 18:41, 8 listopada 2021

Kategorie: Aktualności