Produkcja filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej gmin wchodzących w skład grupy Inicjatywnej „Leśno Rajza”