Program Czyste Powietrze – niezbędne dokumenty

Uprzejmie informujemy, że Gmina Tworóg jako jedna z kilkudziesięciu gmin w Województwie Śląskim podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Z wszystkich 167 gmin w naszym województwie, porozumienie podpisało tylko 61 gmin.

Wszystkie punkty przyjmowania wniosków w gminach podległych WFOŚiGW w Katowicach są dostępne na stronie : https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tego programu oraz dokumentów jakie są niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie, wyjaśniamy, że osoby zainteresowane złożeniem wniosku o uzyskanie dofinansowania proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu : 32 428 46 54 oraz przygotowanie następujących informacji i dokumentów:
1. Dokładny opis czego ma dotyczyć wniosek o uzyskanie dofinansowania. Jeśli wniosek ma dotyczyć termomodernizacji budynku należy podać powierzchnię planowanego docieplenia, powierzchnię wymienianej stolarki okiennej czy też powierzchnię stolarki drzwiowej wraz z wstępną wyceną,

2. Numer księgi wieczystej,

3. Numer działki,

4. Numer rachunku bankowego,

5. Adres poczty elektronicznej,

6. Dane kontaktowe wraz z adresem budynku objętego dofinansowaniem,

7. Jeśli wniosek dotyczy:

a) uzyskania dofinansowania w trybie podstawowym – deklaracja podatkowa za poprzedni rok lub zaświadczenie o posiadanych gruntach rolnych w przypadku gdy Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne

b) uzyskanie dofinansowania w trybie rozszerzonym – zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego za poprzedni rok Jednostką wydającą ww. zaświadczenie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany w Tworogu przy ul. Zamkowej 16

8. Powierzchnia użytkowa budynku,

9. Rok budowy budynku,

10. Dane dotyczące współwłaścicieli oraz współmałżonku Wnioskodawcy (Imię i Nazwisko, nr pesel).

Regulamin dotyczący programu priorytetowego „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod adresem: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html

Data opublikowania: 10:20, 8 lutego 2021

Kategorie: Aktualności