Program Czyste Powietrze – wydawanie zaświadczeń o dochodach

Informujemy, że Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu został upoważniony przez Wójta Gminy Tworóg do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, na podstawie złożonego żądania. Zaświadczenie jest niezbędne w celu złożenia wniosku w ramach Programu Czyste Powietrze. Poniżej, zamieszczamy obowiązujący wzór wniosku o wydanie zaświadczenia. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie póżniej jednak niż w terminie 7 dni.

Wzór wniosku do pobrania tutaj

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie GOPS Tworóg – link do pobrania tutaj

Data opublikowania: 06:56, 6 listopada 2020

Kategorie: Aktualności