Program rządowy „Dobry start” – 300 dla ucznia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu, informuje, że w związku z wejściem w życie z
dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061), wnioski o świadczenie będzie można składać drogą elektroniczną poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia, od 1 lipca 2018 r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018 r.

PRZYJMOWANIE STRON
01.072018 do 31.10.2018
Pn 7.30 – 17.00
Wt 7.30 – 13.00
Śr 7.30 – 13.00
Czw NIECZYNNE
Pt 7.30 – 13.00

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnosprawnych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończyło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski online już teraz

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Papierowe wnioski od 1 sierpnia

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie. O tym, o jaką instytucję może chodzić, przeczytasz tutaj.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił infolinię, pod numerem telefonu 032/6063003, dla osób zainteresowanych rządowym Programem „Dobry start”. Infolinia działa od 11 czerwca br. do 31 sierpnia 2018 r., w dni robocze, tj.: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod następującym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Data opublikowania: 10:33, 1 lipca 2018

Kategorie: Aktualności