Śmieci w Brynku

Witam mieszkańców.

Mieszkańcy Brynka zwrócili się do mnie z prośbą o zorganizowanie spotkania w sprawie prowadzenia działalności na terenie Brynka dot. zbierania śmieci przez firmę P.U.H. Agropol Ewelina Szecel. Na spotkanie zaprosiłam przedstawicieli Starostwa w Tarnowskich Górach, Radnych Powiatowych oraz Wójta Gminy Tworóg. Powiadomiłam panią redaktor Alicję Jurasz oraz p. Martę Kobędza Krain. Zapraszam wszystkich nie tylko mieszkańców. Spotkanie odbędzie się 18.12.2017 r. o godz. 17-stej w Szkole Podstawowej z oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku ul. Park 8- Brynek.

Data opublikowania: 17:33, 2 grudnia 2017

Kategorie: Aktualności, Brynek