Projekt planu zagospodarowania przestrzennego

W dniach od 25 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Tworogu trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w
rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku.

Dyskusja
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego
odbędzie się w dniu 9 maja 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu,
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, od godziny 15:00 do godziny 16.00.

Z projektem miejscowego planu oraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się tutaj.

Data opublikowania: 08:47, 25 kwietnia 2016

Kategorie: Ogłoszenia