Projekt przebudowy ulicy Lublinieckiej w miejscowości Koty, Gmina Tworóg