Projekt – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg

Wójt Gminy Tworóg informuje o przedłużeniu rekrutacji Beneficjentów do dnia 30.04.2014 r. do projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” Biuro projektu:Siedziba Urzędu Gminy
Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu pokój 111
Informacja

Data opublikowania: 08:14, 18 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności