Projekt „Z indywidualizacją ku poszerzaniu wiedzy” mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakościu usług edukacyjnych.