Projekty planów miejscowych

Informujemy, że zostały wyłożone projekty miejscowych
planów do publicznego wglądu od 2 maja 2018 r. do 25 maja 2018
r. dla Nowej Wsi Tw. oraz dla terenu położonego przy ul.
Tarnogórskiej w Brynku. Z projektami można zapoznać się
poniżej.

Nowa Wieś Tworoska

tekst planu
prognoza
rysunek plan (27.6 MB)
rysunek prognoza (52.2 MB)

Brynek, ul. Tarnogórska

tekst planu
prognoza
rysunek plan (2.1 MB)
rysunek prognoza (5.5 MB)

Data opublikowania: 09:00, 2 maja 2018

Kategorie: Aktualności