Projekty planów miejscowych

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tworóg. Pełna treść

Data opublikowania: 19:07, 5 października 2017

Kategorie: Aktualności