Przebieg drogi ekspresowej S11

W związku z pojawiającymi się informacjami w sprawie projektowanego przebiegu drogi ekspresowej S11 w granicach administracyjnych Gminy Tworóg, który powoduje obawy wśród mieszkańców naszej Gminy, informujemy, że Gmina Tworóg wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o udzielenie wszelkich informacji na temat zaawansowania prac nad budową drogi ekspresowej S11 przez teren administracyjny Gminy Tworóg.

Uzyskane informacje zostaną opublikowane niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Data opublikowania: 23:56, 23 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności