„Przebudowa ul. Brzozowej w m. Tworóg”

Okres realizacji: III – IV kwartał 2015r.

Projektowaną przebudowę ulicy Brzozowej zaprojektowano w istniejącym śladzie drogi. Ulicę zaprojektowano o szerokości 5,0m. Długość przebudowy wynosi:

* Dla Brzozowa-Głowna ok. 182 m

* Dla Brzozowa-Boczna ok. 55m

Droga została zrealizowana ze środkow własnych gminy, koszt całkowity 164 376,68 PLN.

Data opublikowania: 20:07, 9 lipca 2016

Kategorie: Inwestycje