„Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Koty, nr drogi 649 036S w km 0+000-0+268”

Okres realizacji: III – IV kwartała 2015 r

Ulicę zaprojektowano o szerokości 4,5m z jednostronnym pochyleniem w kierunku ścieku ulicznego. Wzdłuż jezdni zaprojektowano utwardzone pobocze o szerokości 0,50 umożliwiające wymijanie pojazdow. Projektowana przebudowa odbywa się jedynie na działkach inwestora i nie koliduje z istniejącą drogą powiatową. Długość przebudowy wynosi 268 m i jest liczona od początku działki drogowej 280/21 i 296/40.

Koszty: 203 279,87 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 90.917,00 zł

Data opublikowania: 19:56, 9 lipca 2016

Kategorie: Inwestycje