„Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach”

Okres realizacji: II kwartał 2017r Przebudowana została ulica Obrońców Pokoju w Boruszowicach o długości 780m. Zadanie obejmowało m.in wykonanie nawierzchni i podbudowy drogi gminnej, regulację kratek ściekowych ulicznych i zaworów wodociągowych, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych oraz ułożenie nowej nawierzchni zjazdów. Całkowity koszt inwestycji: 341 665,46 PLN

Data opublikowania: 10:21, 27 lutego 2018

Kategorie: Inwestycje