„Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu”

Okres realizacji: IV kwartał 2019r

Projekt współfinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego.

W ramach realizowanego zadania, przebudowano drogę na odcinku 242m. Projekt objął sfrezowanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni. Przebudowano zjazdy do posesji , wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego powstały dwa przejścia dla pieszych w formie wyniesionych progów zwalniających z kostki betonowej zlokalizowane przed oraz za szkołą. Przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów zastosowano aktywny znak drogowy D6b-solarny. W rejonie szkoły ustawiono barierki drogowe o długości 33mb.

Inwestycja współfinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 138 143,55 PLN. Całkowity koszt inwestycji 313 943,06 PLN.

Data opublikowania: 10:07, 16 marca 2021

Kategorie: Inwestycje