Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO-CRP

Wójt Gminy Tworóg informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał  Zarządzenie nr 59, w sprawie: wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem nr 59 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO-CRP) obowiązujący od dnia 1 czerwca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 sierpnia 2024 r. do godz. 23.59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień BRAVO-CRP  jest drugim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów w zakresie bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych, a także wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 13:14, 6 czerwca 2024

Kategorie: Aktualności