Przedłużenie ostrzeżenia BRAVO

Wójt Gminy Tworóg informuje, że
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632
oraz z 2023 r. poz. 1489) podpisał Zarządzenie nr 363, w sprawie: wprowadzenia
stopnia alarmowego.

Zgodnie
z powyższym zarządzeniem nr 363 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia
stopnia alarmowego wprowadza się na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień
alarmowy (stopień BRAVO) obowiązujący od dnia 1 września 2023 r.
od godz. 00.00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 23.59.

Stopień BRAVO jest drugim z
czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
Stopień ten zakłada realizację zadań określonych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć
wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. W przypadku prowadzenia stopnia
BRAVO istnieje także konieczność realizacji zadań wskazanych dla stopnia
ALFA do tych zadań zalicza się m.in.


prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną
kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które
potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;


zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb w przypadku
zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych
ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak
nietypowej działalności

– poinformowanie podległego
personelu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób
zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;


wprowadzenie dodatkowych kontroli pojazdów, osób oraz budynków publicznych w
rejonach zagrożonych;


wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej;


sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego;


wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

W
przypadku zauważenia jakichkolwiek incydentów wzakresie bezpieczeństwa, a także wszelkich niepokojących i nietypowych
sytuacji oraz zagrożeń prosimy niezwłocznie powiadomić odpowiednie
służby na numer alarmowy 112.

Data opublikowania: 17:29, 5 września 2023

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia