Przedszkola w Gminie Tworóg pozostaną zamknięte do dnia 15 maja 2020 r.

Szanowni Państwo !

W dniu dzisiejszym, po przeprowadzeniu konsultacji z dyrektorami: gminnego przedszkola oraz zespołów szkolno – przedszkolnych, podjęto decyzję, że gminne przedszkola pozostaną zamknięte do dnia 15 maja br.

Do tego dnia zostaną opracowane wszystkie
potrzebne procedury oraz regulaminy w związku z wytycznymi
opublikowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Nakładają one na
samorząd, dyrektorów placówek a także rodziców i opiekunów prawnych,
szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem
przedszkola.

W minionym tygodniu wychowawcy grup przedszkolnych
zwrócili się do rodziców z pytaniem czy w tych warunkach chcą wysłać
swoje dziecko do placówki. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że z całej
gminy tylko kilkunastu rodziców zdecyduje się na posłanie swoich pociech
do przedszkola.

Dynamiczny rozwój zakażeń w naszym regionie również
wpływa na podjęcie decyzji, w której najważniejszą wytyczną jest
zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci, ich rodziców oraz pracowników
przedszkoli.

Data opublikowania: 09:25, 8 maja 2020

Kategorie: Aktualności