Przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP

W dniu 23 lipca 2018 r. w remizie strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotach Wójt Gminy Tworóg Pan Eugeniusz Gwóżdż i Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Pani Barbara Dziuk przekazali sprzęt ratownictwa medycznego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tworóg. Strażacy otrzymali m.in. defibrylatory AED Philips HeartStart FRX, zestawy PSP-R1 2013 Water Jel z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera oraz deski ortopedyczne ze stabilizacją i pasami.

Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 50.171 zł z czego Fundusz
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości pokrył kwotę zakupu w wysokości 49.676 zł.

Zakupiony
sprzęt został sfinansowany ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W ramach
ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB
„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora
finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków
pokrzywdzenia przestępstwem”, dla jednostek sektora finansów publicznych
– jednostek samorządu terytorialnego.

Data opublikowania: 12:50, 26 lipca 2018

Kategorie: Aktualności