Ptasia grypa w Brynku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Brynek, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 12 lutego 2021r.

Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Brynek, Tworóg, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Połomia.

Obszar zagrożony (promień 10 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Tarnowskie Góry – dzielnice Opatowice i Strzybnica, Krupski Młyn, Łubie, Kopienica, Świniowice, Koty, Potępa, Boruszowice, Mikołeska, Miedary, Wilkowice, Laryszów, Księży Las, Jasiona, Wojska.

Wobec
powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność

i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia
wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1.
Wstrzymać
się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je

w budynkach, w których są utrzymywane;

2.
Zabezpieczyć
paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3.
Nie
karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4.
Stosować
w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub
dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5.
Stosować
maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków

w których utrzymywany jest drób.

Hodowco
!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu
niezwłocznie do odpowiednich osób i
instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz
weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakażnej drobiu.

Objawy
kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona
śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki,
skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica,
wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Załączniki:

1. szczegółowe zalecenia dla
przemysłowych producentów drobiu, chowu przyzagrodowego oraz dla hodowców
gołębi.

2. szczegółowe informacje o grypie
ptaków.

Data opublikowania: 19:17, 16 lutego 2021

Kategorie: Aktualności, Zdrowie