Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2024/2025

Informujemy o opublikowanym Zarządzeniu Nr 7/2024 Wójta Gminy Tworóg z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tworóg a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

Linki

Data opublikowania: 11:17, 16 stycznia 2024

Kategorie: Aktualności