Remont sali gimnastycznej i dachu w Szkole Podstawowej w Tworogu.