Rozpoczęcie działalności w ramach PROW 2014-2020

Zachęcamy o ubieganie się o środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności
gospodarczej w ramach PROW 2014 – 2020.

Nabór 01/2019 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r. Więcej informacji w ogłoszeniu na
stronie internetowej:

http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/366/ogloszenie-naboru-012019

Nabór 02/2019 z zakresu Zachowania, utrwalenia i promocji dziedzictwa lokalnego
w tym lokalnych produktów i usług będzie trwał od 28 czerwca do 12 lipca 2019r.
Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej:
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/367/ogloszenie-naboru-022019

Data opublikowania: 21:26, 19 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności