Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Szanowni Państwo

Gmina Tworóg planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, dotyczący instalacji OZE dedykowanych budynkom mieszkalnym zlokalizowanych na terenie Gminy Tworóg.

Planuje się realizację projektu w formule grantowej, skierowanego w pierwszej kolejności do osób:

  1. Prowadzących w planowanym miejscu realizacji inwestycji działalność gospodarczą (np. wydzielone do działalności pomieszczenia lub piętro budynku) na montaż pompy ciepła/kotła na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej.

Planowane dofinansowanie do 95%

  • Spełniających poniższe kryteria na montaż pompy ciepła/kotła na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej:

Planowane dofinansowanie do 100%

Lp.KryteriumDefinicja
1Otrzymywanie dodatku do energii / opału z MOPSRodzina otrzymuje dodatek/dofinansowanie do energii/opału
2Niepełnosprawność w rodziniePrzynajmniej jedna osoba w rodzinie posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności
3Wielodzietność w rodzinie  Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego

Szczegółowe zapisy zostaną umieszczone w regulaminie, który zostanie sporządzony po przeprowadzonych konsultacjach oraz po analizie zapotrzebowania na taki zakres Projektu.

Prosimy chętne osoby do zgłaszania chęci udziału w Projekcie, do konsultacji zaproponowanych wymagań wobec Grantobiorców.

Przyjdź do nas – skonsultuj się i wypełnij ankietę. Na tej podstawie będziemy mogli dopracować wytyczne w Regulaminie do potrzeb Mieszkańców, szczególnie tych, którzy do tej pory z różnych względów nie mogli wziąć udziału w żadnym Projekcie w obszarze odnawialnych źródeł energii.

TERMIN KONSULTACJI: 21.03.2024 – 26.03.2024 r.

Ankiety prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16, Tworóg w godzinach pracy urzędu. Ankieta do pobrania na stronie lub w pokoju 111 w Urzędzie Gminy Tworóg.

Pliki do pobrania

Data opublikowania: 09:50, 21 marca 2024

Kategorie: Aktualności