Sondaż na temat dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

W związku z reformą oświaty dyktowaną nowymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rada Gminy Tworóg została zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W związku z powyższym prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią
projektu uchwały i przystąpienie do sondażu, który trwa od 30 stycznia
2017 r. do 12 lutego 2017r. Jego celem jest uzyskanie przez nas
informacji o akceptacji mieszkańców Tworoga lub jej braku odnośnie nowej
sieci szkolnej ujętej w projekcie uchwały. Udział w sondażu polega na
wyrażeniu opinii na temat nowej sieci szkolnej poprzez akceptację
projektu uchwały, brak akceptacji lub brak zdania. Serdecznie dziękujemy
za udział w sondażu.

Treść uchwały dostępna jest tutaj: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=6317&ident=22813

Sonda dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://tworog.pl.

Data opublikowania: 16:00, 30 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności