Sondaż na temat Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

W związku z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 z póżn. zm.), który nakłada na Gminy obowiązek „opracowania i realizacji gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią projektu Strategii i przystąpienie do sondażu, który trwa od 15 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.

Jego celem jest uzyskanie przez nas informacji o akceptacji mieszkańców
Tworoga lub jej braku odnośnie nowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2018-2026. Udział w sondażu polega na wyrażeniu
opinii na temat nowej Strategii poprzez jej akceptację, brak akceptacji
lub brak zdania. Serdecznie dziękujemy za udział w sondażu.

Pełny dokument strategii wraz z zarządzeniem dostępny jest pod adresem: http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=6907&ident=25179

Data opublikowania: 09:03, 16 maja 2018

Kategorie: Aktualności