Stypendia szkolne

Lista uczniów którym zostało przyznane
stypendium Wójta Gminy Tworóg za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w
dziedzinie nauki sztuki lub sportu.

Szkoła podstawowa

za wyniki w nauce

1/ Daria Bal

2/ Magdalena Ciongwa

3/ Nikola Dressler

4/ Urszula Golkowska

5/ Helana John

6/ Anna Kamińska

7/ Alicja Marzec

Szkoła podstawowa

inne szczególne
osiągnięcia w zakresie sportu lub zajęć artystycznych

1/ Martyna Iwan

2/ Patrycja John

Gimnazjum

za wyniki w nauce

1/ Anna Barszcz

2/ Dominika Gomola

3/ Dagmara Gluch

4/ Justyna John

Gimnazjum

inne szczególne
osiągnięcia w zakresie sportu lub zajęć artystycznych

1/ Anna Ciongwa

2/ Mateusz Krain

3/ Izabela Kmiołek

4/ Dominika Pyka

5/ Angelika Pytel

6/ Filip Szeląg

7/ Weronika Swoboda

8/ Katarzyna Sowińska

9/ Anna Turek

10/ Anna Ziaja

11/ Izabela Zientek

Data opublikowania: 10:08, 27 sierpnia 2013

Kategorie: Aktualności