Stypendia Wójta dla uczniów szkół podstawowych

Do 17 lipca można składać wnioski o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Tworóg za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023, dla uczniów szkół podstawowych, którzy są mieszkańcami naszej gminy. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg, zgodnie ze wzorem, dołączając oświadczenie RODO i potwierdzoną kopię świadectwa oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia w danej kategorii.

Stypendia są udzielane za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i zajęć artystycznych oraz za osiągnięcia promujące Gminę Tworóg.

Uczeń może otrzymać stypendium tylko z jednego tytułu. Wnioski o udzielenie stypendium mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni ucznia, nauczyciel lub wychowawca klasy.

Kategorie :- wyniki w nauce – dla uczniów, którzy uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,60

– osiągnięcia sportowe – dla uczniów, którzy są zdobywcami co najmniej III miejsca na szczeblu co najmniej wojewódzkim w klasyfikacji indywidualnej w zawodach

– osiągnięcia artystyczne – dla uczniów, którzy są zdobywcami co najmniej III miejsca na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie zajęć artystycznych

– inne osiągnięcia indywidualne – dla uczniów, którzy mają inne osiągnięcia promujące Gminę Tworóg na szczeblu co najmniej krajowym, a uznane za szczególne przez Komisję Stypendialną.

uchwała nr XVI/146/2020 Rady Gminy Tworóg z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zasad udzielania indywidualnych stypendiów uczniom szkół podstawowych

Data opublikowania: 10:27, 29 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności