Stypendium Wójta Gminy Tworóg

Informujemy, że wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Tworóg za wyniki w nauce w szkole podstawowej i gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia w zakresie sportu lub sztuki oraz inne osiągnięcia indywidualne promujące naszą Gminę, można składać w terminie do 15 lipca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg. Bliższe informacje można uzyskać w szkołach oraz w Urzędzie Gminy Tworóg pok. 115 tel. 32/ 285 73 13 wew. 58

Data opublikowania: 12:47, 7 lipca 2016

Kategorie: Aktualności