Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 3 i art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z póż.zm.) Gmina Tworóg ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach sieci komunikacyjnej na terenie Gminy Tworóg.

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Gmina Tworóg

ul. Zamkowa 16

42-690 Tworóg

tel. (32) 285-74-93

fax. (32) 285-74-14

e-mail: gmina@tworog.pl

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu

Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy ( autobusowy).

Obszar objęty przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tworóg, dla której Wójt Gminy Tworóg jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

20 grudnia 2022 roku z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 roku.

5. Czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

40 miesięcy

6. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z póżn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji w zakresie pkt. 1-3 i 5.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn Informacji Publicznej

2) Tablica informacyjna Urzędu Gminy Tworóg

3) Strona Internetowa Organizatora

Data opublikowania: 13:35, 22 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności