Targi pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zaprasza osoby poszukujące pracy, w tym obywateli Ukrainy na TARGI PRACY które odbędą się 22 kwietnia 2022 r.w godzinach od 10.00 do 12.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7w Tarnowskich Górach.

Повітовий центр зайнятості в Тарновських Гурахзапрошує осіб, що шукають роботу, зокрема громадян України, на ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ, який відбудеться 22 квітня 2022 р. С 10:00 Đ´Đž 12:00 гОдинивTarnogórskim Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach.

Uczestnicząc w Targach Pracy masz możliwość porozmawiania z pracodawcami, zapoznania się z ofertami pracy i oczekiwaniami stawianymi przyszłym pracownikom.Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła Krystyna Kosmala Starosta Tarnogórski Udział w Targach – zarówno dla poszukujących zatrudnienia,jak i pracodawców – jest bezpłatny.

Беручи участь у Ярмарку вакансій, ви маєте можливістьпоспілкуватися з роботодавцями, ознайомитися з пропозиціямипраці та очікуваннями, що висуваються до майбутніх працівників.

Почесний патронат над заходом взяла Тарногурський СтаростаKrystyna Kosmala. Участь у Ярмарку – як для тих, хто шукає роботу,так і для роботодавців – є безкоштовною.

Data opublikowania: 12:54, 5 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności