Taryfy wod-kan

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tworóg na okres 3 lat.

Szczegóły>BIP>Ogłoszenia

Data opublikowania: 20:53, 26 września 2021

Kategorie: Ogłoszenia