Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Tworogu.