Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Wzorem
lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 24 lutego –
1 marca 2014 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i
prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa
Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura
Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna a także Krajowa
Rada Kuratorów.

W dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone
przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji
udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej
wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w piętnastu Ośrodkach
Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały
się od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 – 1800,
natomiast w sobotę w godzinach 1000 – 1300.
Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Data opublikowania: 10:35, 11 lutego 2014

Kategorie: Aktualności