UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia prze osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie