Uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP w Tworogu