Uwaga – COVID19

Szanowni Państwo nasze społeczeństwo otoczyła nieunikniona trudna rzeczywistość, z którą musimy zmierzyć się razem. Jest to czas trudny dla wszystkich. Zostańmy dla siebie życzliwi i pomagajmy sobie nawzajem. Wczoraj na gminnym FB umieściliśmy informację o zawieszeniu zajęć w drugiej placówce oświatowej na terenie naszej gminy – gminny przedszkolu w Tworogu do dnia 15.10 (oddział zamiejscowy w Kotach nadal pracuje bez zmian). Szczegółowe informacje rodzicom dzieci z przedszkola przekazali wychowawcy poszczególnych grup (w tym o koniecznej kwarantannie). Przedszkole przechodzi na pracę zdalną. W tym miejscu chcemy podziękować dyrekcji szkoły podstawowej w Tworogu i przedszkola w Tworogu, oraz całemu gronu pedagogicznemu, za współpracę i zaangażowanie. Chorym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Wszystkich rodziców i dzieci prosimy o zastosowanie się do kwarantanny (jeżeli otrzymali taką informację od wychowawcy).

W przypadku konieczności uzyskania pomocy uruchomiono telefony alarmowe ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Zgłoszenia prosimy kierować na numery telefonów:

– OSP Koty – 507 060 573, 510 793 785,

– OSP Tworóg – 518 862 300,

– OSP Boruszowice – Hanusek – 798 551 704, 697 485 702,

– OSP Świniowice – 695 596 367, 693 051 904,

– OSP Połomia – 697 432 626, 721 452 793,

– OSP Wojska – 505 851 992, 783 748 068.

Bardzo dziękujemy Panu Joachimowi Soll – Komendantowi Gminnemu oraz wszystkim strażakom OSP z terenu naszej gminy, za natychmiastową reakcję i wykazanie gotowości na naszą prośbę.

Urząd Gminy Tworóg pracuje tak jak dotychczas, pomimo braków kadrowych spowodowanych kwarantanną rodziców dzieci z przedszkola i szkoły. Przed przyjściem do urzędu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem.

Numer telefonu do sekretariatu urzędu :

– 32 285 74 93.

Poszczególne numery telefonów do referatów znajdują się, tak jak dotychczas na naszej stronie www.tworog.pl w zakładce „Urząd Gminy” – „Referaty”, kliknij tutaj

Data opublikowania: 08:49, 12 października 2020

Kategorie: Aktualności, Zdrowie