UWAGA – Ptasia Grypa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach informuje o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w powiecie tarnogórskim w miejscowości Kopienica, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych z PIWet-PIB Puławy z 6 listopada 2021r.
Obszar zapowietrzony (promień 3 km od ogniska) obejmuje miejscowości: Kopienica, Łubie, Jasiona, Wojska.

Natomiast do obszaru zagrożonego (promień 7 km od obszaru zapowietrzonego) należą miejscowości: Tarnowskie Góry – dzielnice Strzybnica i Rybna, Koty, Tworóg, Połomia, Brynek, Hanusek, Boruszowice, Świniowice, Miedary, Laryszów, Wilkowice, Zbrosławice, Księży Las, Kamieniec, Boniowice, Karchowice, Zawada, Jaśkowice, Łubki.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Hodowcy zobligowani są do zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakażnej drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach.

Szczegółowe zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu, chowu przyzagrodowego oraz hodowców gołębi

Szczegółowe informacje o grypie ptaków

Obszar zagrożony – HPAI Kopienica

Obszar zapowietrzony – HPAI Kopienica
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego

Data opublikowania: 07:32, 10 listopada 2021

Kategorie: Aktualności, Ostrzeżenia