UWAGA – zmiany w Wytycznych podłączenia przyłączy do kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej

Mając na uwadze dobro Mieszkańców oraz w celu ułatwienia procesu podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej, w zapisach „Wytycznych podłączenia przyłączy grawitacyjnych do studzienek podciśnieniowych” wprowadzono zmiany.

Użytkownik kanalizacji nie musi realizować włączenia pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej a jedynie pod nadzorem ZUK Sp. z o.o. Tworóg.

Ponadto dokonanie odbioru przyłącza może odbyć się bez dostarczonej przez Państwa dwuletniej gwarancji.

W związku z powyższym zmianie uległy punkty 1 i 12 wytycznych.

Data opublikowania: 08:09, 23 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności