VII Dni Tworoga

Serdecznie zapraszamy na VII Dni Tworoga z Bankiem Spółdzielczym w Tworogu, które odbędą się w dniach 3-5.07.2015 r. za budynkiem urzędu.

Na dobrą zabawę zaprasza sponsor Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. – www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla
polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie
najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna
realizację strategicznych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Tworóg –
Kędzierzyn-Kożle oraz Tworóg – Tworzeń, których trasa przebiegać będzie przez
obszar Gminy Tworóg.

Efektem projektowanych inwestycji będzie
zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie
Górnego Śląska i Opolszczyzny. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie
gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie
przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka
gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie
wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i
społeczności lokalnych.

Gazociągi relacji: Tworóg – Kędzierzyn-Kożle
oraz Tworóg – Tworzeń będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego
Północ-Południe. Komisja Europejska w pażdzierniku 2013 roku przyznała
inwestycjom status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common
Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju
infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej
projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-kedzierzyn-kozle/
, http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/tworog-tworzen/Budowa
w/w gazociągów wysokiego ciśnienia planowana jest także do współfinansowania
przez Unię Europejską.

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego
i praw wszystkich interesariuszy.

Data opublikowania: 05:13, 19 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności