VIII Dni Tworoga

Serdecznie zapraszamy na VIII Dni Tworoga, które odbędą się

25 i 26 czerwca na placu za Urzędem Gminy Tworóg.

W programie :

Sobota 25 czerwiec :

18.00 Koncert Zespołu Satisfaction Rock

20.00 – 02.00 Zabawa z zespołem Bravo

Niedziela 26 czerwiec :

16.00 Program dla dzieci

17.00 Występ Mirka Szołtyska z Zespołem

18.30 Recital Aleksandry Orłowskiej

19.00 Występ Zespołu Coco Afro

20.00 Dyskoteka do 24.00

Sponsor : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili obecnej spółka rozpoczyna realizację kluczowych gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Kędzierzyn-Kożle oraz Tworóg – Tworzeń, których trasa przebiegać będzie przez obszar Gminy Tworóg. Efektem projektowanych inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Górnego Śląska i Opolszczyzny. Ważną korzyścią dla gmin będą dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. Gazociągi relacji: Tworóg – Kędzierzyn-Kożle i Tworóg – Tworzeń będą stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w pażdzierniku 2013 roku przyznała inwestycjom status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o inwestycjach i znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładkach oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie internetowej GAZ-SYSTEM S.A. . Budowa ww. gazociągów wysokiego ciśnienia planowana jest także do współfinansowania przez Unię Europejską. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw wszystkich interesariuszy.

Data opublikowania: 07:37, 7 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności, Kultura