Wielkie Wiosenne Gminne Sprzątanie

W związku z rosnącym zainteresowaniem Mieszkańców, ogłaszamy Wielkie Wiosenne Gminne Sprzątanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę – 1 maja.

Partnerami akcji jest : Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, oraz Sołtysi naszych sołectw.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Chętni, proszeni są o kontakt u swoich Sołtysów, w celu odbioru worków i rękawiczek. Sołtysi wskażą także, gdzie pozostawić napełnione worki, aby śmieci w nich zgromadzone nie zostały ponownie rozniesione przez zwierzęta lub nie zalegały w nieodpowiednim miejscu. Pełne worki, po 1 maja zostaną zabrane przez odpowiednie służby.

Akcję koordynuje pracownik tut. urzędu, dostępny w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 32 428 46 54.

Wszyscy wiemy, że śmieci ciągle przybywa. Widoczne są w lasach, rowach, a nawet miejscach publicznych. Problem śmieci dotyka każdego z nas. Jesteśmy bowiem głównym ich żródłem. W głównej mierze, to od nas zależy, czy śmieci będą składowane w odpowiednich miejscach, czy też będą zalegały w lasach, rowach i miejscach publicznych. Godna podziwu postawa osób zbierających odpady na własną rękę, to nieraz syzyfowe prace. Śmieci ciągle pojawiają się, gdyż ciągle znajdują się osoby, które je znowu wyrzucają w nieodpowiednich miejscach. Jednakże przykład tych osób, które dbają o to aby śmieci były składowane w odpowiednim miejscu, może zmotywuje innych, by wrzucili śmieci do koszy do tego przeznaczonych, a po pikniku w lesie czy na łące, zabrali je ze sobą.

Póki co – razem posprzątajmy naszą wspólną przestrzeń.

Data opublikowania: 07:25, 27 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności