Wkrótce nowe dowody osobiste

Z dniem 7 listopada 2021 roku, zostaną wdrożone zmiany w dowodach osobistych. Nowe dowody będą posiadały odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym również pobranie odcisków palców) oraz odbiór dowodu osobistego, wymagać będzie osobistej wizyty w urzędzie. Pobieranie odcisków palców jest obowiązkowe od ukończenia przez obywatela 12 lat.
Jeżeli obywatel posiada aktualny dowód osobisty, jego ważność zostaje zachowana – nie trzeba go wymieniać!

Od poniedziałku – 8 listopada będą przyjmowane wnioski na nowych formularzach, uwzględniających powyższe zmiany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 14 pażdziernika 2021 roku, poz. 1865). Druk do pobrania tutaj.

Nowy dowód osobisty będzie posiadać wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, tj. potwierdzenie tożsamości, obywatelstwa oraz uprawnienie do przekraczania granic niektórych państw.

Data opublikowania: 09:23, 26 października 2021

Kategorie: Aktualności