Wnioski PONE

Prosimy o wypełnienie wniosku przez osoby, które w terminie do
15.01.2018r. złożyły ankiety do Realizacji Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji w Gminie Tworóg na rok 2018-2020. Prosimy o
dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do pokoju 111 lub
bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Tworóg.

Wymagane załączniki:

Aktualny odpis księgi wieczystej
nieruchomości zabudowanej (nie starszy niż 6 miesięcy) lub
wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości;
Wypis z ewidencji budynku – w
przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o
budynku;
Oryginał pełnomocnictwa do
reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez
wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku
współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie kopię
pełnomocnictwa.

Pobierz Wniosek PONE *.docx

Pobierz Wniosek PONE *.pdf

Data opublikowania: 09:02, 8 maja 2018

Kategorie: Aktualności