Wpis do rejestru zabytków

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach orzeka wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A/493/2017 zespół zabudowy osiedla robotniczego „Kolonii Fabrycznej” w miejscowości Boruszowice (gm. Tworóg, pow. tarnogórski), zlokalizowany przy ulicach Armii Krajowej, Obrońców Pokoju i Składowej. Treść decyzji wraz z wykazem

Data opublikowania: 16:41, 17 października 2017

Kategorie: Aktualności